Oferta skierowana jest głównie do Wspólnot Mieszkaniowych z południowych terenów województwa Mazowieckiego, a w szczególności takich miejscowości jak Piaseczno, Lesznowola, Raszyn i Nadarzyn oraz przyległych.  Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami w trzech aspektach:

ADMINISTRACJA

 • rejestracja wspólnot w celu pozyskania numerów NIP i REGON 
 • organizacja zebrań wspólnot
 • prowadzenie dokumentacji
 • przygotowywanie uchwał i zbieranie podpisów
 • zawieranie umów z dostawcami mediów i podwykonawcami oraz dbanie o przestrzeganie ich realizacji
 • sprawowanie kontroli nad sprawnym funkcjonowaniem obiektu
 • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej nieruchomości
 • wszelkie działania i czynności wynikające z umów zawartych ze wspólnotą

KSIĘGOWOŚĆ

 • otwarcie rachunku bankowego oraz dokonywanie bieżących rozliczeń 
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru współwłaścicieli nieruchomości
 • prowadzenie ewidencji wpłat zaliczek oraz wydatków
 • e-mieszkaniec (internetowy dostęp mieszkańców do ich kont)
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
 • przygotowanie okresowych raportów finansowych
 • przygotowanie rocznego budżetu nieruchomości
 • analiza kosztów utrzymania
 • rozliczanie mediów

OBSŁUGA TECHNICZNO-PRAWNA

 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń technicznych części wspólnych
 • nadzór nad stanem technicznym budynku
 • utrzymanie czystości części wspólnych nieruchomości
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie zewnętrznym
 • odśnieżanie zimowe
 • usuwanie awarii i ich skutków
 • rekomendacje dotyczące wynajmu wolnych powierzchni wchodzących w skład nieruchomości
 • przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej

Jeżeli chcesz aby Wspólnota Mieszkaniowa do której należysz była prowadzona zgodnie z wymogami obecnego prawa, profesjonalnie i rzetelnie przez licencjonowanego zarządcę to zapraszam do kontaktu.